SMART GATES

Intel·ligència artificial per la identificació dels precintes de seguretat dels contenidors marítims